Consello de Administración

Presidente

D. José Criado Labajo

Vicepresidente

D. Juan Manuel Pazos García

Conselleiro Delegado

D. Isidro Silveira Rey

Secretario

D. Borja Silveira Rey

Vogal (Rep. Concello)

D. Jesús Basterrechea López

Vogal (Rep. Concello)

D. Bruno Díaz Doce