. O exxogador do Racing a comezos da década dos oitenta incorpórase ao novo proxecto do Club, ocupando o cargo de director deportivo . Mouriz será a persoa encargada da planificación deportiva do Racing Club Ferrol a medio prazo, aportando a súa experiencia e coñecemento, co obxectivo de lograr un rendemento eficaz e competitivo do equipo 

Seguir leyendo