A ampliación de capital segue en proceso e xa son poucos os días que restan para a finalización do dereito de suscripción preferente para todos os que xa son accionistas. O próximo día 4 finaliza devandito periodo e abrirase un novo prazo para todos as persoas físicas e xurídicas, accionistas ou non, que poderán subscribir 

Seguir leyendo

La ampliación de capital sigue en proceso y ya son pocos los días que restan para la finalización del derecho de suscripción preferente para todos los que ya son accionistas. El próximo día 4 finaliza dicho periodo y se abrirá un nuevo plazo para todos las personas físicas y jurídicas, accionistas o no, que podrán 

Seguir leyendo