Os laboratorios ONCOMET en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela poñen en marcha a “Campaña de micromecenado BIOPSIA LÍQUIDA”. Un ambicioso proxecto de investigación dirixido a caracterizar diversos tumores a través de mostras de sangue (Biopsia Líquida) de doantes oncológicos de Galicia co fin de estudar a súa evolución e poder conseguir resultados que 

Seguir leyendo

Los laboratorios ONCOMET en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela ponen en marcha la “Campaña de micromecenado BIOPSIA LÍQUIDA”. Un ambicioso proyecto de investigación dirigido a caracterizar diversos tumores a través de muestras de sangre (Biopsia Líquida) de donantes oncológicos de Galicia con el fin de estudiar su evolución y poder conseguir resultados 

Seguir leyendo